Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur Kajutan Design AB, org. nr 559062-5975, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags eller personuppgifter till oss.

Insamling av information

För att du ska kunna beställa våra varor eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Användning av information

Kajutan Design AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp och tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för uppföljning av köp.

 

Utlämnande till tredje part


Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företags (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Prenumeration nyhetsbrev


Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Skulle du behöva hjälp med att avsluta din prenumeration är du välkommen att kontakta oss via email info@kajutandesign.se.

Kontaktinformation


Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller även om du skulle vilja ändra någon av dina uppgifter eller om du vill att vi raderar dina uppgifter från vårt kundregister. Kontakta oss i så fall via email info@kajutandesign.se.